287 Followers

287 Followers

 • Rene Beijer

  Rene Beijer

  Ik bedenk dingen. Echt waar.

 • Thom Raaijen

  Thom Raaijen

  Jong en op zoek naar een goed discussieplatform. Twitter is dat (nog) niet.

 • marrije schaake

  marrije schaake

  Projectmanager en informatie-architect bij eend.nl. Voor al uw persona's, wireframes, sitemaps en spreadsheets.

 • Eder Holguin

  Eder Holguin

  CDO @OneQor CEO @OneQube - Serial Entrepreneur - Hemp/CBD/Crypto Digital Marketing Expert

 • Bastiaan Vroegop

  Bastiaan Vroegop

  Vaste nieuwsredacteur @iCulture, freelancer bij Bright.nl, internetjunk, geek.

 • Daniël Verlaan

  Daniël Verlaan

  techjournalist

 • Victor van Doorn

  Victor van Doorn

  Creative director and compulsive climber of buildings. Founder of @Sherlocked @UncoverMac and @ReplayMyDay

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store